Lo'u Fetuao (My Morning Star)

By Paulo Tupuola

Ae se fa'aali atu
Lou alofa ia oe
E ave ma se tasi
E fa'amaoni
Tau mai pea a'u miti
Poo sao o oe
Suga ua ou fia
Mautinoa pe moni ea
Tau mai le suamalie
O lo'u fetuao
Girl,I must let you know
You are my true love
And you are my only one...

Girl you know I need you
Will you be true to me
Because you are the sweetest girl
You,my morning star...
Da da da da da di da
Da da da di da...


5 Iulai,2002


Polynesian Songs: Go Back