| Home | My Music | Listen | Lyrics | About Me | My Story | Gigs | Samoa | Philippines | Asia | Australia | My Links
| Fale | A'u Pese | Fa'alogo | Pese Tusi | La'u Tala | Polinesia | Leikio-Televise | Asia | Alofa | Talanoanoa | Imeli

Polynesian Songs

This section includes lyrics to songs from Samoa,Tonga,Aotearoa,Tahiti,Hawai'i,Pohnpei and other beautiful islands of the Pacific.Song List

La'u Pele O Le Atunu'u
Paulo & Apaula
Alofa Faifaipea
Paulo Tupuola
Bailando (Siva Samoa)
Pablo & Rosa
You're So Beautiful (Loimata O Apaula)
Paulo Tupuola
Malosi Le Alofa
Paulo Tupuola
Apaula
Paulo Tupuola
Love Me
Aposetolopaulooleatua & Loimataoapaula
Lo'u Ola Uma (All My Life)
Paulo & Apaula
E Te Alofa Ia Te A'u
Pablo Tupuola
'O Lo'u Alofa Lena
Pablo & Apaula
Thank You Girl
Tupuola Pablo
Island Girl
Tupuola Pablo
'O Le Lalolagi Uma
Tupuola Pablo
Fa'amaoni Le Alofa
Tupuola Pablo
'O Lo'u Alofa Mutimutivale (Especially For You)
Pablo Tupuola
Punitia O Le La
Pablo Tupuola
Coco Jamboo (Samoan Version)
Pablo Tupuola
Tali Mai My Love
Pablo Tupuola
Samoa E Ne'i Galo Atu
Pablo Tupuola
Alofa Fa'avavau (Part 1)
Pablo Tupuola
Alofa Fa'avavau (Part 2)
Pablo Tupuola
'Ou Te Alofa Ia Te Oe
Pablo Tupuola
Te Fenua Nei
Pablo Tupuola
Vahine Ma'ohi E
Pablo Tupuola
Our Lost Home
Pablo Tupuola
Fix Amnesia
King Kapisi
I Sinente-Ku (Chamoru)
Pablo Tupuola
Lo'u Fetuao
Pablo Iese Tupuola


Go Back

Lyrics Page:
Faleo'o I Le Internet RCI-Paradise Net: