Punitia O Le La

Sung by Pablo Rodriguez 

O ao ua punitia o le la
Ua oo mai lou fa'anoanoa
Mafaufauga tupu pea i aso uma
Vaivai lou tino talu ai oe suga
O lo'u alofa e le gata mai
Seiloga o le oti na te mafai...

Ae tu'u ia,sau lava o se aso
Maua ai o se tali o nai ou manao
Fetu o le lagi sei tau mai
Se ia o le sami sei talanoa mai
Ua goto o le la sau le pogisa
Ua lilo atu ai ou foliga... 

Why can you not see the sun
When you know I can be the one
Come with me to this heaven that is here
I know taht love will show us the way
We search in life for true love
But then we find it...

Why can you not decide
That this is the way to the sun
And then we say as one
Ou te alofa ia te oe
Because all we want is here
All the desires of your heart are near...


24 Fepuari 2002


Polynesian Songs: Go Back